HEM

MOT KVINNLIG KÖNSSTYMPNING I TANZANIA


Vad är könsstympning?


Könsstympning innebär att deformera, pierca eller avlägsna en eller flera delar av flickans/kvinnans könsorgan.  Det är en över 2000-årig sedvänja som praktiseras framför allt i afrikanska länder. UNICEF räknar med att 200 miljoner kvinnor i världen är könsstympade.

Varje år beräknas 2 miljoner flickor stympas, de flesta är barn under 12 år.


Projektets syfte

Organisationen NAFGEM - Network Against Female Genital Mutilation - (Nätverk mot kvinnlig könsstympning) är en oberoende, frivillig sk NGO-organisation (non govermental organization). Nätverket är en förening av enskilda, grupper, institutioner och andra NGO-organisationer som vill göra slut på könsstympning och andra skadliga traditioner riktade mot kvinnor i Tanzania. 

Alla kan bidra


Genom NAFGEM har du möjlighet att bidra till  kvinnor och flickors framtid i Tanzania. Här finns möjlighet att bidra i det stora och i det lilla. Det är också viktigt att sprida kunskap om könsstympning som pågår varje dag över hela världen, varje dag i såväl Tanzania men också i Sverige. Genom Rotary Louis De Geer och Svenska kyrkan kan du bidra till det viktiga arbete som NAFGEM Tanzania skapar och driver varje dag. 


Läs mer om hur du eller ditt företag eller din förening kan bidra och donera.