NYHETER

NYHETER

2023-06-02

Besök hos NAFGEM

I februari 2023 reste Knud Jensen, AG i mellersta Skåne och Elisabet Jensen, chair i distriktskommittén Empowering Girls, Helsingborg Sofiero Rotaryklubb tillsammans med barnbarnet Gustaf Jensen, student vid universitetet i Lund, till Tanzania för att bl.a. hälsa på i NAFGEM. De berättar om sina upplevelser:


Vi visades runt av duktiga och trevliga kvinnor och män.  Vi såg den fantastiska verksamhet som ni i Louis De Geer Rotaryklubb genom åren har kunnat stödja. Det är ett fint arbete ni utfört och fortsatt utför, beundransvärt. Vi har talat med och har korresponderat med Francis Selasini, läkare, VD för NAFGEM, AG i sitt Rotaryområde.


NAFGEM har alltid varit beroende av bidrag utifrån. Det går fint för NAFGEMS nutida projekt. Man försöker inför framtiden hitta hållbara sätt att bli oberoende av bidragsgivare men behoven ute på den fattiga landsbygden är mycket stora.

 

NAFGEM fokuserar sitt arbete på kvinnor, flickor, barn och ungdomar. Man arbetar för att på ett hållbart sätt förbättra deras utbildning- yrkesutbildning, deras levnadssätt, göra socio-ekonomiska förbättringar. Den stora nutida och framtida utmaningen ligger i att ta fram dessa hållbara förändringar. Läs mer!2023-02-13

Mycket har hänt inom NAFGEM det senaste året och här berättar Dr Francis Roman Selasini om vad de har åstadkommit tack vare alla fina bidrag från Rotaryklubbar och privatpersoner genom Rotary Louis De Geer i Norrköping.


Ett skyddat boende har renoverats och en vattenreservoar håller på att installeras för att ta vara på regnvatten.


Flera flickor har också genomgått högre utbildning. 


Till filmen

Rapport från 

NAFGEM


Empowering Girls

2021-08-17

Det är målsättningen för Rotarys nya världspresident Shekhar Mehta.

I Sverige har Distrikt 2390 nu bildat en särskild kommitté ”Empowering Girls” under ledning av Elisabet Jensen RK Sofiero. Rotary Louis De Geers Myra Ekström (Distrikt 2410) som varit initiativtagare till NAFGEM-projektet kommer att sitta med i kommittén.


Elisabet Jensen berättar att 650 miljoner flickor runt om i världen har tvingats gifta sig när de varit under 15 år gamla. Det blir 30 000 flickor varje dag. 10 000 flickor könsstympas varje dag. Av dessa dör ca 800 i samband med stympningen eller pga komplikationer senare i livet.


Myra Ekström blev tillfrågad om hon kunde sitta med i Kommittén som representant för NAFGEM. De är väldigt imponerade av det stora arbete som gjorts i Distrikt 2410 genom RK Louis De Geer och Svenska kyrkan i Norrköping och tycker det är inspirerande att vi kommit så långt.


I kommittén ingår också personer som representerar Rotary Doctors, projektet Flickfrid, SWEA m.fl. och flera av dem har stor erfarenhet av Rotaryarbete mot bl.a. könsstympning.

Alla hjälper till att röja och göra fint.

Här blir kontor, skyddat boende, lokal för kurser, rådgivning och hantverksverkstad.

2021-06-12

Nu har NAFGEM fått tillgång till nya huset

 Arbetet med att röja och fixa är redan igång! Vår klubb är precis i tid för mottot för Rotary International-året 2021-2022 som är "Empowering girls"! Det känns så bra för vår klubb att vara en del av detta. Tack till alla ni som stöder detta projekt för att flickor ska få en bra framtid!

Glada medarbetare i NAFGEM.

2021-04-10

Vi peppar flickor

till utbildning

Flickor i skyddat boende hos NAFGEM har sytt tygpåsar  med peppar som vi säljer. Varje tygpåse vi säljer peppar flickor till utbildning.


Just nu har vi endast ett litet sortiment, men vi hoppas kunna få hem fler så att du ska kunna beställa och bidra till att dessa duktiga flickor kan få utbildning.

Det nya huset i Moshi.

"Bakom varje siffra finns ett individuellt öde med en komplex historia. Djupast intryck på mig gjorde den glädje jag mötte hos flickorna i skyddat boende. De hade tränat på att inte se i marken när de blev tilltalade utan se upp med frimodighet och möta ens blick.

Önskar så att fler flickor fick den tryggheten."


Det berättar Myra Ekström, eldsjäl i projektet och medlem i Rotary Louis De Geer, från hennes besök i Tanzania för några år sedan.

2021-03-30

70 000 USD bidrar till nytt hus


NAFGEM har länge letat efter ett eget hus. Det finns inte så många lämpliga objekt till salu, men nu har NAFGEM hittat ett hus och ansökt om bidrag från oss. Ett grundligt underlag från NAFGEM är nu utrett och kvalitetssäkrat i vårt Rotarydistrikt och godkänt av Svenska kyrkan.  Därmed har Rotary Louis De Geer fattat beslutet att med de insamlade medel vi fått, bidra med 70 000 USD till köpet och anpassningen av ett eget hus i Moshi.


NAFGEM har hittills på årsbasis hyrt ett hus i Moshi av en katolsk nunneorder. Det har varit kostsamt och NAFGEM har själva fått stå för nödvändiga reparationer. Man har levt med en beredskap att tvingas lämna lokalen och därför inte kunnat utveckla platsen som man önskat.

I Tanzania äger staten all mark, vilken upplåts mot en avgift för olika ändamål. Organisationen får med det nya huset en slags tomträtt, men äger byggnaderna på tomten.

 

Containrarna flyttas hit

Här kommer NAFGEM ha sitt kontor men också bedriva verksamhet. För flickor i Moshi är platsen lättillgänglig, nära en busshållplats och bara 2 km från centrum. Här kan flickor som hotas av könsstympning och barnäktenskap få råd, söka skyddat boende och få stöd i skolarbetet. De containers som vi skänkte förra året, och som har förvandlats till fina små träinredda hus, kommer att flyttas hit. Där får flickor en yrkesutbildning i hantverk så att de kan tjäna egna pengar och få egenvärde och egenmakt.

 

Bidrar till utveckling

Pengarna bidrar till att öka organisationens möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet. De kan därmed ta emot fler elever i sina skolor, erbjuda fler platser i skyddat boende och driva fler informationskampanjer. Innehav av en egen fastighet ger också ökade möjligheter till långsiktig planering och ökad trygghet i verksamheten.

 

Av medlen som Rotaryklubben har samlat in kommer omkring hälften från Svenska Kyrkan i Norrköping med omnejd. Resten kommer från Rotaryklubbar i framför allt distrikt 2410 där klubben ingår och från enskilda personer. Enstaka företagsbidrag förekommer också.

 

Kvinnlig könsstympning är inte en isolerad företeelse utan sker i en större kontext av fattigdom, okunnighet, otillräckliga resurser, begränsad närvaro av civilsamhället, patriarkala strukturer, avbruten skolgång, brudköp, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Endast 4 % av stympningarna utförs av läkare, resten av traditionella ”stymperskor” som saknar sjukvårdskunnande.

 

Omfattande insatser med brett samarbete

För att komma åt problemet arbetar NAFGEM brett med olika insatser. Förutom att identifiera vilka som är i riskzonen och stödja flickors skolgång erbjuder de skyddat boende under skolov. De utbildar om mänskliga rättigheter och könsstympningens skadliga verkan, genom att samla olika grupper som klanhövdingar, ledare, kvinnor, familjer och unga. De samarbetar också med polis, traumateam, socialassistenter och skolor för att förhindra och minimera de skadliga effekter som könsstympning, och det som är förknippat med detta, har på varje individ som utsätts eller är i riskzonen.

 

Tillgång till egna lokaler ger också NAFGEM betydligt bättre möjlighet att bidra till det kommande Rotaryårets motto: Empowering girls.2020-07-23

Viktig hjälp under Coronapandemin


Många flickor och kvinnor är hårt utsatta på grund av Coronapandemin. När Tanzania stängde skolorna kunde NAFGEM hjälpa många tack vare bidrag från vårt projekt. I detta tackbrev till alla givare berättar vi vad som gjorts hittills.

2020-06-01

Tackbrev till alla givare 


Vi vill rikta ett stort tack till alla givare hittills! Öppna och läs vårt tackbrev här nedanför och få det senaste om allt som händer i NAFGEM-projektet.

2020-02-17


Zero Tolerance Day 6 februai 2020


Det är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. NAFGEM Tanzania i samverkan med Simanjiro distriktsråd uppmärksammade och firade denna viktiga dag. Flera evenemang ägde rum inklusive det officiella överlämnandet av en majsfräsmaskin till 20 föredetta stymperskor för att möjliggöra en alternativ inkomst istället för stympning. Maskinen donerades från NAFGEM-insamlingen genom Rotary distrikt 2410 och Svenska kyrkan i Norrköping.


Publiken var full av skyltar och texter mot könsstympning och barnäktenskap. Vissa samhällsmedlemmar förberedde dans, drama och dikter mot könsstympning.


Sammantaget var det en mycket viktig händelse som avslutades av deras hedersgäst distriktssekreteraren. Han avslutade evenemanget med ett starkt tal mot könsstympning.

Även om denna händelse var en framgång, finns det fortfarande mycket att göra och vi i NAFGEM kommer att fortsätta slåss.

Bilder från aktiviteter i Simanjiro under Zero Tolerance Day 6 februari. 

2020-01-08


Årsrapport 2019 från NAFGEM Tazania


Nedan finner ni den årliga rapporten av vad hela NAFGEM projektet har gjort och vilka de samverkat med, klicka på bilden för att läsa hela rapporten.

2019-10-25


DISTRIKTSKONFERENS I KALMAR


NAFGEM-projektet och vår nya hemsida presenterades under Distriktskonferansen 2410 i Kalmar som hölls den 18-20/10 för Rotarianer från vårt distrikt som sträcker sig från Norrköping till Kalmar samt delar av Lettland. Vi fanns med i en monter och talade om projektet samt sålde Rosljus, vi sålde faktiskt slut på alla vi hade med så de var en succé!

Representerade av Fredrik Hallgren, Agneta Lunden och Agneta Westerdahl! 

2019-09-13


STORT TACK TILL ROTARY ÖDESHÖG!


NAFGEM-projektet har genom Rotaryklubben Louis De Geer fått många fina bidrag, både från enskilda och från andra Rotaryklubbar. Härom veckan var Kaj Krantz och Agneta Lundén från Louis De Geers NAFGEM-grupp i Ödeshög och tog emot ett stort bidrag från Rotaryklubben där. Det blev förstås jubel när de presenterade detta för hemmaklubben.

Ett stort tack till Rotary Ödeshög som skänkte 40 000 kronor!

Här tar Rotary Louis De Geer emot bidraget till NAFGEM-projektet.

Eldsjälarna Agneta Lundén i främre raden t v och

Myra Ekström längst t h.

2019-08-07


Den 14 juli till och med den 20 juli 2019 genomförde NAFGEM worskhops i Simanjirodistriktet, i Manyararegionen. De besökte nio skolor för att skapa medvetenhet om könsstympning, barns äktenskap och tidig graviditet samt för att stärka kopplingarna till rektorer, lärare och studenter. Workshoparna inkluderade flera metoder, som användningen av en kvinnlig bäckenmodell för att visa de olika formerna av könsstympning, en anonym enkät och övningar i att stärka kvinnornas självkänsla och självförtroende.

Tillsammans med kvinnor som slutat vara stymperskor försökte NAFGEM hitta ett annat sätt att generera inkomst. Med stöd av Network Rafael gav NAFGEM dem en kvarn för att mala majs i Irkujit och den 18 juli kunde de äntligen inviga maskinen! Kvinnorna sjöng sånger om att stoppa könsstympning och flickor från föreningen gjorde ett utbildnadne teater, som till och med lockade andra besökare.

Workshop i skola i Manyara regionen

Invigning av kvarn för att mala majs  i Irkujit